Sorumlu İşletme

Sorumlu İşletme

1886’da, kurucumuz David H. McConnell “temel vatandaşlık görevini yerine getirmek için yaşadığın toplumun ve çevrenin refahı için çalışmalısın” prensibiyle şirketini kurdu. Şimdi halen bu kelimeler şirketimizin ve başarımızın temelidir.

Bugün, şirketimizin dünyadaki etkisiyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Geliştirme Hedefleri’nin bazılarına yön vermeyi başardık ve şirketimizin çalışma modeliyle eşsiz bir etki bıraktık.

Bu yüzden şirketimizin esas amacı ‘kadınlar için çalışan şirket’ olmaktır.

Çevreye verilen zararı azaltmak amacıyla global operasyonlarımız ve ürünlerimiz için durmadan çalışıyoruz. Ayrıca, ormanlara verilen zararı önlemek için kağıt ve palm yağı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hayvan haklarına saygı

Hayvan sağlığına duyulan saygı, Avon’un ürün güvenliği felsefesinin temel taşı olup Avon tarafından satışı yapılan ürünlerin hiçbiri hayvanlar üzerinde test edilmemektedir. Avon, ürünlerinin veya bunların içindeki malzemelerin güvenliğini onaylamak için hayvanlar üzerinde testler gerçekleştirmemektedir.

Karbon emisyonunu azaltmak

Sera gazı (GHG) emisyonunu ve enerji tüketimini azaltmak için çalışmalara devam ederken, Karbon kaplama alanımızı azaltıp, yenilenebilir enerjiyi artırıyoruz. %100 saf enerji kullanarak, sıfır emisyon tüketimine ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

Su kullanımı

Suyu akıllıca kullanabilmek için uyguladığımız adımlarla devam ediyoruz ve bu değerli kaynakları koruyoruz, özellikle dünyada kuraklığın arttığı bu dönemde özellikle belirli ülkelerde ve üretim bölümlerimizde suyun sıfır kullanımı için projeler yürütmeye devam ediyoruz.

Atik yönetimi ve geri dönüşüm

Katı maddelerin atıklarını azalttık ve israftan enerjiye dönüşen pragramlara yönelik geri dönüşüm oranını artırdık, harcanan su atıklarını yeniden kullanarak ve evrensel üretim eğitimi iş birliği ile israfı azalttık.

Sürdürülebilir ambalaj

Çeşitli plastik, cam, kağıt ve karton ambalaj materiyalleri kullanıyoruz. Gereksiz ambalaj kullanımını azaltarak, olanaklarımızı değerlendiriyoruz, önceki müşterilerimizin geri dönüşümlü materiyallerini kullanarak ambalajlıyoruz. Buna ek olarak, ambalaj kullanımını azaltma girişimlerimiz karton çıkarma, yeniden doldurulabilir ambalaj, hafif ağırlık ve ölçeklenebilirliği içermektedir.

Avon kağit sözü

‘Mağazası’ kataloglar ve basılı materiyaller olan doğrudan satış yapan bir şirket olarak, gerçekte tuğla ve sıvadan oluşmayan şirketimiz, önemli bir kağıt kullanıcısıdır. Kağıda duyulan özen, özellikle bizim için çok önemli olan ormansızlaşmanın problemidir. Ormansızlaşmanın sona ermesi için yardım ediyoruz, kurumumuzun her bölgesinde kağıt kullanımını ciddi şekilde azaltmak için önlemler alıyoruz. Örneğin katalogların boyutunu küçültüyor ve kağıt kullanımı yerine dijital medya kullanımını çoğaltıyoruz.